Vi kører og overvåger Sample flows på tværs af hele din finalsielle end-to-end transaktionskæde 24/7.   (mere på vores wiki…)

Ved at fungere og operere som en faktisk, reel kunde i din bank, duplikerer vi de globale pengeoverførsels-strømme på dine kunder.
Vi opretter egentlige fuldt funktionelle internationale bankkonti og overfører vores egne midler mellem disse konti.

Hold dig på forkant med alle kritiske spørgsmål

Med andre ord; Ethvert trin i en international finansiel transaktion er faktisk og reelt overvåget på tværs af landegrænserne og på tværs af forskellige banker og disses netværk for at identificere eventuelle eksekveringsproblemer tidligt, og før dine rigtige kunder gør.
Dermed vil du minimere dine forretningsrisici for banken:

  • Bekræftelse fra en kundes perspektiv ved hjælp af faktiske konti og faktiske penge
  • Vi bruger vores egne midler til at duplikere finansielle strømme (såkaldte “prøve strømme”)

24/7 procesovervågning

De finansielle transaktions strømme overvåges desuden 24/7 af vores egenudviklede platform supporteret af vores højt kvalificerede og særligt screenede personale.

Rapportering og advarsler

Eventuelle afvigelser eller kritiske problemer præsenteres i realtid på et intuitivt styrings panel. De vil også være straks-indberettet til dit operative personale via e-mail eller SMS-beskeder med eskalering i tilfælde af manglende respons.

  • Realtidsadministration af 24/7 hændelser og meddelelser
  • Detaljeret indsigt i usædvanlige tids afvigelser og foruddefinerede tærskler for antal fortløbende fejl

Skræddersyet platform

Vores tjenester er skræddersyet til din Banks behov ved at inkorporere komplekse operationelle standarder (SLA’er), og integrere med SWIFT, web, API eller andre kommunikationskanaler.

  • Komplekse operationelle standarder (SLA’er) kan indarbejdes
  • Alle bankprodukter kan føjes til overvågningsområdet
  • Integreres med SWIFT, web, API eller andre kommunikationskanaler
  • En bred vifte af kommunikationsprotokoller, herunder FTP, sFTP, HTTPs og AS2, afhængigt af dit miljø.

Vil du gerne være på forkant med dine kunder?

Kontakt os og Find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med dine transaktions eksekverings udfordringer.