Web-baseret tilgængelighed og end-to-end transaktionsovervågning

Start overvågning fra kunderne synspunkt!
Med vores unikke tilgang integrerer vi dit website, får adgang til produktions konti i din bank på enten vores simple eller komplekse web-verifikationspulje.
Valget af en pulje er baseret på de anvendte sikkerhedskoder. Mange banker bruger OTP (One Time Password) eller Challenge Response-systemer baseret på smartcards og læsere. WTSS har udviklet helt unikke løsninger til at kunne håndtere disse teknikker i den komplekse kundeverifikationproces. Når processerne er indlejret kan vi derfor definere kundens brugerrejse, også kaldet prøven.

Nedenstående figur angiver trinnene fra eksemplet, hvor en kunde initierer en transaktion:

Denne prøve kan planlægges til at køre med det ønskede interval. De fleste kunder vælger et interval, der kører døgnet rundt mellem 3 og 15 minutter. Hvert skridt har dets egne succes og fejl kriterier.
Det er også muligt at optage skærme under hele prøve processen. Hvis et trin resulterer i en fejl, vil det blive markeret og præsenteret for hændelses håndterings processen. Hele samlingen af prøver er grundlaget for tilgængeligheden (trin 1 til 6) og end-to-end-rapportering (trin 7 og 8).

Er du også interesseret i at forbedre kundeoplevelsen? Kontakt os, og find ud af, hvordan du løbende kan overvåge dine APP-baserede betalingssystemer.