Swift

Fra WTSSNL2R vi kan indlede alle typer af transaktioner for at kontrollere din interne behandling ligesom enhver anden kommunikationsprotokol.