Virksomheds verificeringer

Det kan være udfordrende at kontrollere ændringer og opgraderinger af din Banks systemer, da de fleste banker kun kan verificere deres egne forretningsprocesser i et testmiljø. Derudover kan du ikke verificere ekstern parts software eller andre bankers systemer.

Kontrol af dine forretningsprocesser i realtid

Ved at fungere som en faktisk kunde, kan WTSS platform verificere dine forretningsprocesser i realtid i et levende produktionsmiljø. Desuden er vores verifikations platform ikke begrænset til produktionssystemer, men dækker også end-to-end verifikation af dine interne forretningsprocesser og eksterne systemer.

  • Bekræftelse fra kundernes perspektiv
  • Næsten alle bankprodukter kan føjes til overvågningsområdet
  • Ekstern verificering ud over dit eget netværk
  • 24/7 overvågning og rapportering
  • Skræddersyede løsninger
  • Ingen finansielle risici
  • Intet ansvar
  • Ingen revision og risikospørgsmål
  • Ingen komplekse procedurer eller tidskrævende papirarbejde
  • Ingen grund til at planlægge eller reservere tidsintervaller

Kunne du tænke dig at reducere din Banks behandlings udfordringer væsentligt?

Kontakt os og Find ud af, hvordan vi kan hjælpe dig baseret på din Banks krav.